Quạt hướng trục AVĐ 5-No

Model:

AVĐ 5- No

Công suất:

0,37- 15 KW

Điện áp:

380 V

Lưu lượng:

2.900- 73.000 m3/h

Cột áp:

130- 515 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện

Quạt thông gió VĐ 04 – No

Nhà sản xuất:

Model:

VĐ 04 - No

Công suất:

0,33- 1,1KW

Điện áp:

220 V/ 380 V

Lưu lượng:

6.000- 45.000 m3/h

Cột áp:

Truyền động:

Trực tiếp/ Gián tiếp

Vật liệu:

Tole kẽm

Quạt thông gió VĐ 01 & VĐ 02

Model:

VĐ 01 & VĐ 02

Công suất:

0,18- 0,8 KW

Điện áp:

220 V/ 380 V

Lưu lượng:

1.200- 14.000 m3/h

Cột áp:

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

CT3, hoặc Inox

Quạt ly tâm CVĐ 5-No

Nhà sản xuất:

Model:

CVĐ 5-No

Công suất:

0,37 - 11 KW

Điện áp:

380 V

Lưu lượng:

1.500 - 16.200 m3/h

Cột áp:

320 - 2.000 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện

Quạt ly tâm CVĐ 4-No

Nhà sản xuất:

Model:

CVĐ 4-No

Công suất:

Cataloge

Điện áp:

Cataloge

Lưu lượng:

Cataloge

Cột áp:

Cataloge

Truyền động:

Gián tiếp

Vật liệu:

Quạt ly tâm CVĐ 3-No

Nhà sản xuất:

Model:

CVĐ 3-No

Công suất:

Cataloge

Điện áp:

Cataloge

Lưu lượng:

Cataloge

Cột áp:

Cataloge

Truyền động:

Trực Tiếp

Vật liệu:

QUẠT LY TÂM CVĐ 2-NO

Nhà sản xuất:

Model:

Cataloge

Công suất:

Cataloge

Điện áp:

Cataloge

Lưu lượng:

Cataloge

Cột áp:

Cataloge

Truyền động:

Gián Tiếp

Vật liệu:

Quạt ly tâm CVĐ 46 -No

Nhà sản xuất:

Model:

CVĐ 46 -No

Công suất:

Cataloge

Điện áp:

Cataloge

Lưu lượng:

Cataloge

Cột áp:

Cataloge

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

CT3, hoặc Inox

Quạt ly tâm CVĐ 50 -No

Nhà sản xuất:

Model:

CVĐ 50 -No

Công suất:

Cataloge

Điện áp:

Cataloge

Lưu lượng:

Cataloge

Cột áp:

Cataloge

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

CT3, hoặc Inox

Quạt hướng trục AVĐ 1250 – No

Nhà sản xuất:

Model:

AVĐ 1250 - No

Công suất:

0,37 - 3 KW

Điện áp:

380 V

Lưu lượng:

1.500 - 8.000 m3/h

Cột áp:

320 - 1.070 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện

Quạt hướng trục AVĐ7- No

Model:

AVĐ7- No

Công suất:

75 -189 W

Điện áp:

220 V

Lưu lượng:

50 - 1.400 m3/h

Cột áp:

50 - 600 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện

Quạt hướng trục AVĐ 5-No

Model:

AVĐ 5- No

Công suất:

0,37- 15 KW

Điện áp:

380 V

Lưu lượng:

2.900- 73.000 m3/h

Cột áp:

130- 515 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện

Quạt hướng trục AVĐ4-No

Nhà sản xuất:

Model:

AVĐ 4- No

Công suất:

0,37- 5,5 KW

Điện áp:

380 V

Lưu lượng:

800 - 25.000 m3/h

Cột áp:

100 - 900 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện

Quạt hướng trục AVĐ1- No

Model:

AVĐ 1- No

Công suất:

0,37 - 11 KW

Điện áp:

380 V

Lưu lượng:

2.500 -45.000 m3/h

Cột áp:

120 - 500 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện

Quạt hút gắn mái AVĐ2- No

Model:

Cataloge

Công suất:

0.18 - 3 KW

Điện áp:

380 V

Lưu lượng:

1.000 - 30.000 m3/h

Cột áp:

20 - 210 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện

Quạt hướng trục AVĐ 7- No

Nhà sản xuất:

Model:

AVĐ7- No

Công suất:

75 -189 W

Điện áp:

220 V

Lưu lượng:

50 - 1.400 m3/h

Cột áp:

50 - 600 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện

Quạt hướng trục AVĐ 1250 -No

Nhà sản xuất:

Model:

AVĐ 1250 - No

Công suất:

0,37 - 3 KW

Điện áp:

380 V

Lưu lượng:

1.500 - 8.000 m3/h

Cột áp:

320 - 1.070 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện

Quạt hướng trục AVĐ 5- No

Model:

AVĐ 5- No

Công suất:

0,37- 15 KW

Điện áp:

380 V

Lưu lượng:

2.900- 73.000 m3/h

Cột áp:

130- 515 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện

Quạt hướng trục AVĐ 4- No

Model:

AVĐ 4- No

Công suất:

0,37- 5,5 KW

Điện áp:

380 V

Lưu lượng:

800 - 25.000 m3/h

Cột áp:

100 - 900 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện

Quạt hướng trục AVĐ 1- No

Nhà sản xuất:

Model:

AVĐ 1- No

Công suất:

0,37 - 11 KW

Điện áp:

380 V

Lưu lượng:

2.500 -45.000 m3/h

Cột áp:

120 - 500 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện

Quạt hướng trục AVĐ 5-No

Model:

AVĐ 5- No

Công suất:

0,37- 15 KW

Điện áp:

380 V

Lưu lượng:

2.900- 73.000 m3/h

Cột áp:

130- 515 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện

Quạt hút khói AVĐ5- No

Model:

AVĐ 5- No

Công suất:

0,37- 15 KW

Điện áp:

380 V

Lưu lượng:

2.900- 73.000 m3/h

Cột áp:

130- 515 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện

Quạt hướng trục AVĐ4- No

Model:

AVĐ 4- No

Công suất:

0,37- 5,5 KW

Điện áp:

380 V

Lưu lượng:

800 - 25.000 m3/h

Cột áp:

100 - 900 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện

Quạt hướng trục AVĐ1- No

Model:

AVĐ 1- No

Công suất:

0,37 - 11 KW

Điện áp:

380 V

Lưu lượng:

2.500 -45.000 m3/h

Cột áp:

120 - 500 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện

Quạt làm mát công nghiệp dạng treo

Nhà sản xuất:

Model:

Công suất:

Điện áp:

Lưu lượng:

Cột áp:

Truyền động:

Vật liệu:

Quạt làm mát công nghiệp dạng đứng

Nhà sản xuất:

Model:

VD09

Công suất:

160-290

Điện áp:

220

Lưu lượng:

7800-18000

Cột áp:

Truyền động:

Vật liệu:

Inox sơn tĩnh điện

Quạt thổi mát treo tường

Nhà sản xuất:

Model:

VĐ 08

Công suất:

0,37 - 0,75 KW

Điện áp:

220 V/ 380 V

Lưu lượng:

8.000 - 14.000 m3/h

Cột áp:

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn màu

Quạt thổi mát chân đứng

Nhà sản xuất:

Model:

VĐ 06 & VĐ 07

Công suất:

0,37 - 0,75 KW

Điện áp:

220 V/ 380 V

Lưu lượng:

8.000 - 14.000 m3/h

Cột áp:

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn màu

LỌC BỤI KHÍ NÉN

Model:

Chế tạo theo đơn hàng

Công suất:

Chế tạo theo đơn hàng

Điện áp:

Chế tạo theo đơn hàng

Lưu lượng:

Chế tạo theo đơn hàng

Cột áp:

Chế tạo theo đơn hàng

Truyền động:

Chế tạo theo đơn hàng

Vật liệu:

Chế tạo theo đơn hàng

MÁY HÚT BỤI 2 TÚI LỌC VĐ-HB02

Nhà sản xuất:

Model:

VĐ-HB02

Công suất:

3HP

Điện áp:

380V

Lưu lượng:

2.800 3.000 m3/h

Cột áp:

1.000 -1.500 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

CT3, hoặc Inox

MÁY HÚT BỤI 1 TÚI LỌC VĐ-HB01

Model:

VĐ-HB01

Công suất:

1HP

Điện áp:

380V

Lưu lượng:

1.200- 1.500 m3/h

Cột áp:

1.000 -1.500 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

CT3, hoặc Inox

LỌC BỤI KHÍ NÉN

Model:

Chế tạo theo đơn hàng

Công suất:

Chế tạo theo đơn hàng

Điện áp:

Chế tạo theo đơn hàng

Lưu lượng:

Chế tạo theo đơn hàng

Cột áp:

Chế tạo theo đơn hàng

Truyền động:

Chế tạo theo đơn hàng

Vật liệu:

Chế tạo theo đơn hàng

LỌC BỤI XICLON

Nhà sản xuất:

Model:

Chế tạo theo đơn hàng

Công suất:

Chế tạo theo đơn hàng

Điện áp:

Chế tạo theo đơn hàng

Lưu lượng:

Chế tạo theo đơn hàng

Cột áp:

Chế tạo theo đơn hàng

Truyền động:

Chế tạo theo đơn hàng

Vật liệu:

Chế tạo theo đơn hàng

MÁY HÚT BỤI 1 TÚI LỌC VĐ-HB01

Model:

VĐ-HB01

Công suất:

1HP

Điện áp:

380V

Lưu lượng:

1.200- 1.500 m3/h

Cột áp:

1.000 -1.500 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

CT3, hoặc Inox