Email: quatmoitruongvn@gmail.com

 

 

CÔNG TY TNHH MTV BẢO HỘ LAO ĐỘNG & MÔI TRƯỜNG VIỄN ĐÔNG được thành lập với mong muốn cung cấp dịch vụ:

     1. Cung cấp các loai quạt công nghiệp

     2. Triển khai ứng dụng, tư vấn, chuyển giao công nghệ các giải pháp KH&CN về xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường lao động, môi trường công nghiệp.

     3. Thiết kế và lắp đặt các thiết bị  xử lý môi trường (thông gió, xử lý hơi – khí độc – nước thải…).

     4. Dịch vụ đánh giá tác động môi trường, báo cáo giám sát môi trường, quan trắc, đo đạc – phân tích, thẩm định và kiểm soát các yếu tố kỹ thuật an toàn và môi trường.

     5. Dịch vụ bảo trì sửa chữa các thiết bị an toàn và xử lý môi trường.