LỌC BỤI KHÍ NÉN

Model:

Chế tạo theo đơn hàng

Công suất:

Chế tạo theo đơn hàng

Điện áp:

Chế tạo theo đơn hàng

Lưu lượng:

Chế tạo theo đơn hàng

Cột áp:

Chế tạo theo đơn hàng

Truyền động:

Chế tạo theo đơn hàng

Vật liệu:

Chế tạo theo đơn hàng

LỌC BỤI XICLON

Nhà sản xuất:

Model:

Chế tạo theo đơn hàng

Công suất:

Chế tạo theo đơn hàng

Điện áp:

Chế tạo theo đơn hàng

Lưu lượng:

Chế tạo theo đơn hàng

Cột áp:

Chế tạo theo đơn hàng

Truyền động:

Chế tạo theo đơn hàng

Vật liệu:

Chế tạo theo đơn hàng

MÁY HÚT BỤI 1 TÚI LỌC VĐ-HB01

Model:

VĐ-HB01

Công suất:

1HP

Điện áp:

380V

Lưu lượng:

1.200- 1.500 m3/h

Cột áp:

1.000 -1.500 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

CT3, hoặc Inox