Quạt hướng trục AVĐ 5-No

Model:

AVĐ 5- No

Công suất:

0,37- 15 KW

Điện áp:

380 V

Lưu lượng:

2.900- 73.000 m3/h

Cột áp:

130- 515 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện

Quạt thông gió VĐ 04 – No

Nhà sản xuất:

Model:

VĐ 04 - No

Công suất:

0,33- 1,1KW

Điện áp:

220 V/ 380 V

Lưu lượng:

6.000- 45.000 m3/h

Cột áp:

Truyền động:

Trực tiếp/ Gián tiếp

Vật liệu:

Tole kẽm

Quạt thông gió VĐ 01 & VĐ 02

Model:

VĐ 01 & VĐ 02

Công suất:

0,18- 0,8 KW

Điện áp:

220 V/ 380 V

Lưu lượng:

1.200- 14.000 m3/h

Cột áp:

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

CT3, hoặc Inox