Quạt ly tâm CVĐ 5-No

Nhà sản xuất:

Model:

CVĐ 5-No

Công suất:

0,37 - 11 KW

Điện áp:

380 V

Lưu lượng:

1.500 - 16.200 m3/h

Cột áp:

320 - 2.000 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện

Quạt ly tâm CVĐ 4-No

Nhà sản xuất:

Model:

CVĐ 4-No

Công suất:

Cataloge

Điện áp:

Cataloge

Lưu lượng:

Cataloge

Cột áp:

Cataloge

Truyền động:

Gián tiếp

Vật liệu:

Quạt ly tâm CVĐ 3-No

Nhà sản xuất:

Model:

CVĐ 3-No

Công suất:

Cataloge

Điện áp:

Cataloge

Lưu lượng:

Cataloge

Cột áp:

Cataloge

Truyền động:

Trực Tiếp

Vật liệu:

QUẠT LY TÂM CVĐ 2-NO

Nhà sản xuất:

Model:

Cataloge

Công suất:

Cataloge

Điện áp:

Cataloge

Lưu lượng:

Cataloge

Cột áp:

Cataloge

Truyền động:

Gián Tiếp

Vật liệu:

Quạt ly tâm CVĐ 46 -No

Nhà sản xuất:

Model:

CVĐ 46 -No

Công suất:

Cataloge

Điện áp:

Cataloge

Lưu lượng:

Cataloge

Cột áp:

Cataloge

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

CT3, hoặc Inox

Quạt ly tâm CVĐ 50 -No

Nhà sản xuất:

Model:

CVĐ 50 -No

Công suất:

Cataloge

Điện áp:

Cataloge

Lưu lượng:

Cataloge

Cột áp:

Cataloge

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

CT3, hoặc Inox

Quạt ly tâm CVĐ 1-No

Nhà sản xuất:

Model:

CVĐ 1-No

Công suất:

Cataloge

Điện áp:

Cataloge

Lưu lượng:

Cataloge

Cột áp:

Cataloge

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

CT3, hoặc Inox