Quạt hướng trục AVĐ 1250 – No

Nhà sản xuất:

Model:

AVĐ 1250 - No

Công suất:

0,37 - 3 KW

Điện áp:

380 V

Lưu lượng:

1.500 - 8.000 m3/h

Cột áp:

320 - 1.070 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện

Quạt hướng trục AVĐ7- No

Model:

AVĐ7- No

Công suất:

75 -189 W

Điện áp:

220 V

Lưu lượng:

50 - 1.400 m3/h

Cột áp:

50 - 600 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện

Quạt hướng trục AVĐ 5-No

Model:

AVĐ 5- No

Công suất:

0,37- 15 KW

Điện áp:

380 V

Lưu lượng:

2.900- 73.000 m3/h

Cột áp:

130- 515 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện

Quạt hướng trục AVĐ4-No

Nhà sản xuất:

Model:

AVĐ 4- No

Công suất:

0,37- 5,5 KW

Điện áp:

380 V

Lưu lượng:

800 - 25.000 m3/h

Cột áp:

100 - 900 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện

Quạt hướng trục AVĐ1- No

Model:

AVĐ 1- No

Công suất:

0,37 - 11 KW

Điện áp:

380 V

Lưu lượng:

2.500 -45.000 m3/h

Cột áp:

120 - 500 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện

Quạt hút gắn mái AVĐ2- No

Model:

Cataloge

Công suất:

0.18 - 3 KW

Điện áp:

380 V

Lưu lượng:

1.000 - 30.000 m3/h

Cột áp:

20 - 210 Pa

Truyền động:

Trực tiếp

Vật liệu:

Thép sơn tĩnh điện